Lijn 3

www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Meth...
methode voor aanvankelijk lezen Malmberg

Voor Lijn 3 heb ik leesboekjes en voorleesverhalen geschreven, maar ook:
 • 60 kopieerbladen met leuke leesopdrachten
 • 100 kopieerbladen voor snelle lezers
 • ongelofelijk veel oefeningen die snelle lezers op de computer kunnen maken
 • een leesquiz en een kwartetspel
 • een grappig Sint en Piet werkboekje
 • een mooi Kerst werkboekje
 • een vrolijk voorjaars werkboekje
 • een zonnig zomer werkboekje

NOB

CultQuest is een online game van het NOB Nederlands Onderwijs in het Buitenland voor leerlingen van 11 tot 14.
In dit spel verkennen kinderen het immaterieel cultureel erfgoed van Nederland. Wat zijn de tradities en gewoonten in het land waar zij - of hun ouders- vandaan komen?
Ik schreef de weetjes en bedacht de opdrachten voor CultQuest.

Prins Heerlijk

www.prinsheerlijk.nl
leren & werken in de horeca

Prins Heerlijk is een horecabedrijf waar jongeren met leerproblemen werken en leren. Het door Prins Heerlijk ontwikkelde leermateriaal heb ik bewerkt tot :
 • een overzichtelijke lesmap op MBO-niveau 1
 • lesbrieven voor het dagbestedingtraject

Goed gedaan!


Sociaal Emotionele Ontwikkeling - Malmberg

Ik heb 25 jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt. Die ervaring heb ik als hoofdauteur verwerkt in Goed gedaan!. Voor deze SEO-methode heb ik:
 • de leerlijnen voor groep 1 t/m 8 uitgezet
 • de handleiding van de Lesmappen geschreven
 • de ouderbrieven gemaakt
 • de pedagogische tips opgesteld
 • de map Schoolbreed (voor alle jaargroepen) samengesteld

Timboektoe


Technisch Lezen - Noordhoff

Voor Timboektoe heb ik:
 • lessen gemaakt voor groep 1 t/m 8
 • de bijbehorende handleiding voor de leerkracht geschreven