CultQuest

http://www.stichtingnob.nl/onderwijs/cultquest.aspx
Ik schrijf weetjes en bedenk opdrachten voor CultQuest.
CultQuest is een online game van het NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) voor leerlingen van 11 tot 14 jaar.
Het immaterieel cultureel erfgoed van Nederland en Vlaanderen staat centraal in CultQuest.

Lijn 3

www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Meth...
methode voor aanvankelijk lezen Malmberg

Voor Lijn 3 heb ik niet alleen boekjes en verhalen geschreven, maar ook:
 • zestig kopieerbladen met leuke leesopdrachten
 • honderd kopieerbladen speciaal voor de snelle lezers
 • nog veel meer oefeningen die snelle lezers op de computer kunnen maken
 • een leesquiz en een kwartetspel
 • een grappig Sint en Piet werkboekje

Timboektoe

www.noordhoffuitgevers.nl/timboekto...
technisch lezen Noordhoff

Voor Timboektoe heb ik:
 • lessen gemaakt voor groep 1 t/m 8
 • de bijbehorende handleiding voor de leerkracht geschreven

Goed gedaan!

www.goedgedaan.nl
sociaal-emotionele ontwikkeling Malmberg

Ik heb 25 jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt. Die ervaring heb ik als hoofdauteur verwerkt in Goed gedaan!. Voor deze SEO-methode heb ik:
 • de leerlijnen voor groep 1 t/m 8 uitgezet
 • de handleiding van de Lesmappen geschreven
 • de ouderbrieven gemaakt
 • de pedagogische tips opgesteld
 • de map Schoolbreed (voor alle jaargroepen) samengesteld

Prins Heerlijk

www.prinsheerlijktilburg.nl
leren & werken in de horeca

Prins Heerlijk is een horecabedrijf waar jongeren met leerproblemen werken en leren. Het door Prins Heerlijk ontwikkelde leermateriaal heb ik bewerkt tot :
 • een overzichtelijke lesmap op MBO-niveau 1
 • lesbrieven voor het dagbestedingtraject